Aby mali kde bývať

0€ z 2.900€

Súrodenci Sandra 17r., Stanislava 15r., Norbert, 13r. a Stanislav 11r., boli do Centra pre deti a rodiny (Detský domov) Michalovce prijatí dňa 07.01.2015. Dôvodom umiestnenia bola  zmena situácie v rodine po tom, čo im zhorel  dom v obci Žakarovce.

Aj napriek tomu deti verili, že rodina zmobilizuje sily a ony sa v krátkom čase vrátia do prirodzeného prostredia.

Od doby prijatia do súčasnosti sa zmenili aj pomery v rodine matky. Zomreli jej obidvaja rodičia, ktorí boli veľmi úžasní, starostliví, obetaví a nápomocní ľudia. Biologický otec detí žije mimo obce so svojou novou rodinou a matka  žije v novom partnerskom vzťahu aj s ich 4 deťmi – Máriou, Viktorkom, Silvikou a malým Alexom (viď. na fotke).

Partner matky pracuje v Žakarovciach na poľnohospodárskom družstve. Zamestnávateľ celej rodine poskytol mobilnú maringotku, ktorá slúži rodine na bývanie, a zároveň tu deti umiestnené v CDR Michalovce trávia vianočné sviatky, letné prázdniny.

V CDR (Centrum pre deti a rodiny) ostali už iba 4 súrodenci – Sandra, ale už s maloletou dcérkou (r.2022), Stanislava, Norbert a Stanislav. Najstaršia Eva žije so svojou rodinou mimo obce Žakarovce, Alexander po odchode z CDR v r. 2022 taktiež sa zdržiava v maringotke, aj so svojou priateľkou.

Na stretnutí rodinného kruhu (SRK) dňa 12.10.2022 majiteľ poľnohospordárskeho družstva v Žakarovciach prejavil ústretovosť vo veci umožnenia postaviť na pozemku družstva ešte 1 maringotku, ktorú si však rodina musí zabezpečiť svojpomocne. Táto maringotka by mala byť dočasným domovom do doby, kedy by si rodina v rámci projektu „Projekt DOM.ov“  mohla zabezpečiť vlastné bývanie.

Všetky zainteresované strany, ale predovšetkým deti veria v splnenie tohto priania. Na to však  potrebujeme ľudí s veľkým a štedrým srdcom, ktorým ľudská pomoc nie je ľahostajná.

Ďakujeme za každú pomoc 💕

Vyberte spôsob platby
Osobné informácie

Darujte rýchlo a bezpečne pomocou služby Stripe

Ako to funguje: Po kliknutí na tlačidlo Donate Now sa otvorí okno Stripe, v ktorom môžete bezpečne darovať. Potom sa vrátite na túto stránku, kde si môžete pozrieť potvrdenie o prijatí daru.

Terms

Celková suma darov: 50,00€