Aby sa Kvetka mohla vrátiť domov

156€ of 880€ raised

Kvetka je jediné dieťa svojich rodičov. Do Centra pre deti a rodiny (detský domov) bola umiestnená pred 3 rokmi z dôvodu, že dom, kde rodina bývala, vyhorel. Rodina žila v zrúcanine domu v nevyhovujúcich podmienkach. Vzťah rodičov sa po umiestnení Kvetky do CDR rozpadol.

Kvetkina mama zmobilizovala svoje sily  a konečne sa jej začalo dariť. Našla si prácu, a po troch rokoch od 1.1.2023 môže získať sociálny byt. Mama veľmi túži získať byt, aby si Kvetku mohla zobrať späť do svojej starostlivosti. Aktuálne mama býva v nocľahárni. Pri podpísaní nájomnej  zmluvy musí mama zložiť depozit, čo v situácii, v ktorej sa aktuálne nachádza, bude veľmi náročné, preto by sme Vás chceli požiadať o pomoc.

Suma 880 € by pomohla mame zaplatiť 3 mesačný depozit v sociálnom byte a zabezpečiť si základné vybavenie.

Vopred všetkým darcom zo srdiečka pekne ďakujem

Select Payment Method
Personal Info

Donate quickly and securely with Stripe

How it works: A Stripe window will open after you click the Donate Now button where you can securely make your donation. You will then be brought back to this page to view your receipt.

Terms

Donation Total: 30,00€