Chceme si otvoriť Arteterapeutickú keramickú dielňu

320€ of 500€ raised

Ahojte  priatelia.

Život je o druhých šanciach. Samozrejme, nie vždy, ale život nám veľakrát ponúkne druhú šancu a na čom záleží je, ako ju využijeme.

V Reedukačnom centre  v Čerenčanoch pracujem 28 rokov  ako vychovávateľka s deťmi s poruchami správania. Našim deťom i my dávame Druhú šancu vrátiť sa na správnu cestu. Všetky deti sa narodia ako slušné a dobré.  Problémy s nimi nastávajú až neskôr,  keď ich neželateľne začína formovať a kaziť okolité prostredie, kamaráti, rodinné prostredie.  Každý však robí chyby, a  my dávame našim deťom šancu, aby sa poučili.

Tieto deti vedia byť šikovné keď sa im ukáže správna cesta, keď sa im pomôže, majú mnoho iných darov, ktoré my nemáme, vedia krásne tancovať, spievať, objať vás, dodať vám množstvo pozitívnej energie a prekvapiť vás niečím neočakávaným.

Mrzí ma však, že nemáme dostatočnú podporu z iných strán, aby sme i my vedeli skvalitniť výchovno – vzdelávaciu činnosť.  Spoločnosť nás reflektuje len vtedy, ak nastane viditeľný problém. My však pomoc potrebujeme, aby sme vedeli zefektívniť našu prácu.

Naše deti tiež chcú isť na výlet, tiež chcú mať kvalitné športové vybavenie, viac spoločenských hier, isť do kina  a mnoho iných vecí. Okrem získavania špecifických zručností a osobnostného rozvoja by tieto deti mali mať tiež možnosť spoznať i iné životné štýly a možnosti zmysluplného trávenia voľného času, začleniť sa a rozšíriť si sociálne siete.      

Je potrebné zdôrazniť, že získaním finančných prostriedkov na tento projekt sa výrazne zlepší vzdelávanie a reedukácia všetkých žiakov našej školy rozvíjaním motorickej a umeleckej zručnosti a v oblasti kultúrneho dedičstva.

Našim snom a túžbou je spraviť si v centre Arteterapeutickú keramickú dielňu, ktorá bude viesť naše deti k samostatnej a tvorivej práci, rozvíjaniu kreativitya hlavne deti sa dokážu otvoriť, prejaviť svoje emócie. Práca s hlinou  znamená pre deti silný emotívny zážitok, pôsobí relaxačne, má významnú úlohu pri riešení stresových situácií. Prácou s hlinou dosiahneme u detí pocit, že vytvorili vlastnými rukami niečo svoje, naučíme ich trpezlivosti, tvorivosti, naučíme ich, aby vedeli vložiť kúsok svojho „JA“ do „OBYČAJNEJ HLINY“.

Touto cestou Vás chceme poprosiť o finančnú podporu a pomoc  pre  deti z Reedukačného centra v Čerenčanoch.

Rozpis jednotlivých položiek

 1. Keramická poklopová pec + regulátor + set dosiek a stĺpikov – 1700,-EUR
 2. Hrnčiarsky kruh elektrický – 600,- EUR                                                                  
 3. Kopací hrnčiarsky kruh – 500,- EUR (najprv zbierame peniažky na túto položku)

                                                                                                     

/Ostatné veci, ktoré budeme musieť pozháňať/

 • Keramická točiarenska hlina
 • Engobové farby
 • Glazúry
 • Dielenské stoly , stoličky
 • Sklenená drť
 • Pomôcky používané na prácu s hlinou
 • Box na hlinu
 • Valcovacie stoly
 • Nádobu na výrobu hlineného lepidla -šliku

 

Ďakujeme za  pomoc.

Select Payment Method
Personal Info

Donate quickly and securely with Stripe

How it works: A Stripe window will open after you click the Donate Now button where you can securely make your donation. You will then be brought back to this page to view your receipt.

Terms

Donation Total: 100,00€