Potravinová pomoc pre Moniku 12x

Mesačná pomoc do 31.3.2022

Pani Monike ste pomohli rovno 12x, vďaka čomu jej môžeme každý mesiac dokupovať potraviny a drogériu, ktorú najviac potrebuje. So svojim 6 ročným synom Mathiasom bývajú v sociálnom byte v Bratislave. Pracuje ako pomocná sila v škôlke a kvôli synovmu zdrav. stavu môže pracovať len 4 hodiny. Jej príjem 160€ jej nevystačuje na vykrytie základných životných potrieb. Ďakujeme, že ste pani Monike pomohli.