Workout ihrisko pre Detský domov v Podolínci

550€ of 1.465€ raised

Cieľom realizácie uvedeného projektu je rozšírenie možností prežívania voľného času detí v priestoroch DeD, nakoľko nás pandémia do značnej miery uzavrela pred svetom. Ihrisko sa bude nachádzať priamo v objekte detského domova.

Priali by sme si našim deťom ponúknuť priestor, v ktorom budú deti tráviť svoj voľný čas rady, zmysluplne a zároveň podporíme ich psychickýfyzický ale aj osobnostný rast. Budeme radi, ak dokážeme naplniť deťom sny o zábavných, ale aj bezpečných hrách a športoviskách  (v súčasnosti využívajú alternatívy napr. prašiaky na koberce) a zároveň potešiť detské srdiečka.

Vďaka work-out ihrisku, môžu staršie deti posilňovať, učiť sa prekonávať prekážky, zvládať náročnejšie úlohy. Pre mladšie deti môže byť atraktívnou motiváciou k športu a pohybu, rozvíjať ich psychomotorické zručnosti. Preliezačka je vhodnou možnosťou namiesto používania PC a elektronických zariadení.

Máme skúsenosť, že deti, ktoré sa venujú športu, sa lepšie zaradia do života. Preto sme sa rozhodli pomôcť deťom v tomto Detskom domove. Na celkovú realizáciu potrebujú približne 2 000 €, veríme, že sa nám podarí vyzbierať aspoň nejaká čiastka, ktorou im budeme vedieť pomôcť k zrealizovaniu ich sna s workoutovým ihriskom.

Za každú pomoc z celého srdca ďakujeme. Keď už budú mať vlastné workoutové ihrisko, určite fotky pridáme na naše sociálne siete s veľkým poďakovaním, Vám našim podporovateľom 🙂

Select Payment Method
Personal Info

Donate quickly and securely with Stripe

How it works: A Stripe window will open after you click the Donate Now button where you can securely make your donation. You will then be brought back to this page to view your receipt.

Terms

Donation Total: 100,00€