Pokroky detí

Viki je úžasné a vďačné dievčatko, radosť s ňou pracovať